7 دقیقه مطالعه

کارگو چیست؟ مفهوم، روند و اجزای مختلف

کارگو به عملیات حمل و نقل بین المللی و داخلی کالاها و محمولات تحت ضوابط گمرکی و قوانین مربوطه گفته می‌شود که از طریق راه‌های هوایی، زمینی و دریایی صورت می‌پذیرد. این فرآیند نه تنها شامل حرکت فیزیکی بار از مبدا به مقصد است، بلکه از جمله مسائلی مانند تهیه بارنامه، حفاظت از بار، اطمینان […]