شرکت بازرگانی هوبر تجارت به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و خود را متعهد به حفظ حریم خصوصی آنان می داند. از آنجایی که ارائه خدمات آنلاین در قالب این وب سایت، لازم به ذخیره سازی بعضی اطلاعات (کوکی ها و نشست ها) روی دستگاه شماست، لذا استفاده شما از این وب سایت به منزله قبول این شرایط و اجازه به شرکت هوبر تجارت برای ذخیره کوکی های اجتناب ناپذیر بر روی مرورگر دستگاه شما می باشد.

کوکی فایلی است که به درخواست یک سایت، توسط مرورگر ایجاد می‌شود و به سایت امکان ذخیره بازدید‌های شما و مناسب‌سازی آنها را فراهم می‌نماید. به عنوان مثال ما با استفاده از کوکی می‌توانیم محتوایی را به شما پیشنهاد بدهیم که متناسب با علاقه‌ها و ترجیحات شما باشد. بسیاری از مرورگرها امکان غیرفعال کردن کوکی را فراهم کرده‌اند، به این منظور می‌توانید راهنمای مرورگرها را مطالعه کنید.

این اطلاعات به نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به طور مستقیم به یک شخص حقیقی مشخص و معین مرتبط نباشند.