5 دقیقه مطالعه

ترخیص کالا به صورت پته گمرکی

در راستای افزایش سرعت و کارایی در فرآیند ترخیص کالا از گمرک، انتخاب روش پته گمرکی به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مطرح می‌شود. پته گمرکی، به عنوان یک راهکار سریع و آسان برای ترخیص کالا، به واردکنندگان امکان می‌دهد تا بدون زحمت ثبت سفارش، کالاهای غیرتجاری خود را از گمرک عبور داده و با پرداخت مبالغ گمرکی، آن‌ها را ترخیص کنند.