5 دقیقه مطالعه

ترخیص کالا به صورت پته گمرکی

در راستای افزایش سرعت و کارایی در فرآیند ترخیص کالا از گمرک، انتخاب روش پته گمرکی به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مطرح می‌شود. پته گمرکی، به عنوان یک راهکار سریع و آسان برای ترخیص کالا، به واردکنندگان امکان می‌دهد تا بدون زحمت ثبت سفارش، کالاهای غیرتجاری خود را از گمرک عبور داده و با پرداخت مبالغ گمرکی، آن‌ها را ترخیص کنند.
5 دقیقه مطالعه

انواع بارنامه گمرکی

بارنامه گمرکی یک سند رسمی است که توسط گمرک یا مقامات مربوطه در یک کشور صادر می‌شود و جزئیات و مشخصات مربوط به واردات یا صادرات کالاها را شامل می‌شود.
اظهارنامه گمرکی چیست
4 دقیقه مطالعه

اظهارنامه گمرکی چیست؟

اظهارنامه گمرکی یک سند رسمی برای ارائه به گمرک است که در آن کالاهای وارداتی یا صادراتی به گمرک اظهار می شود. این یک سند رسمی است که بدون آن ترخیص کالا از گمرک امکان پذیر نخواهد بود.