4 دقیقه مطالعه

شرایط گرفتن کارت بازرگانی

کارت بازرگانی، یک مدرک رسمی است که به تجارت‌کاران و شرکت‌ها ارائه می‌شود و اطلاعات مهمی را درباره فعالیت‌های تجاری آن‌ها شامل موضوع تجارت، محدوده فعالیت، اطلاعات تماس، وضعیت حقوقی، شماره ثبت و سایر جزئیات مربوط به شرکت را ارائه می‌دهد.